December 2018

Diaľničný most

Most Svilja je časťou medzinárodného paneurópskeho cestného koridoru. Spoločnosť Prangl poskytla potrebný veľký žeriav.
Krajina:Bosna a Hercegovina
Miesto:Donji Svilaj
Obdobie:November 2018 – Február 2019
Kontaktná osoba:Tomica Erjavec
Franz List

Výzva

Zdvíhanie mohutných mostných segmentov

Cestný koridor 5c patrí do celoeurópskej diaľničnej siete, ktorá spája sever Európy s Jadranom. Most má dĺžku 660 metrov a šírku 29 metrov. Úloha, ktorá bolo spoločnosti Prangl zadaná, bola nadvihnúť 8 mostných segmentov s jednotlivými hmotnosťami až do 225 ton, ktoré boli dlhé 51 metrov a široké 6,5 metra. 

Naše riešenie

650-tonový pásový žeriav v centre záujmu

Nový most ponad rieku Sáva je kontaktným miestom medzi diaľničnou sieťou Chorvátska a sieťou Bosny a Hercegoviny. Nakoniec budú v každom smere jazdy tri jazdné pruhy a po jednej ochrannej krajnici, ako aj chodník pre chodcov. Na to, aby sa to dalo zrealizovať, sa použil 650-tonový pásový žeriav od firmy Prangl. Všetky komponenty žeriava priviezlo na stavenisko 50 nákladných áut – majstrovský logistický výkon. V plne zloženom stave dosahoval tento obrovský žeriav (bez záťaže) celkovú hmotnosť cca. 900 ton.

Koordinácia cez hranicu

Jednou zo zvláštností tejto zákazky bolo to, že pásový žeriav bol umiestnený najskôr na bosnianskej strane staveniska. Keďže Bosna a Hercegovina nie je v EÚ, boli všetky procesy a spôsoby riešenia iné a nové. Predsa len to bolo prvé nasadenie spoločnosti Prangl v Bosne a Hercegovine. Vďaka dobrej príprave chorvátskeho tímu spoločnosti Prangl fungovalo všetko bez jedinej chybičky. Opäť raz mohla spoločnosť Prangl dokázať, že sa všade veľmi rýchlo zorientuje a že má pripravené riešenia na všetky lokálne danosti.

Plošina v Sáve ako odstavná plocha pre veľký žeriav

Pre tento veľký žeriav bola do rieky Sáva postavená vlastná plošina, ako pojazdná a odstavná plocha, vo forme akéhosi polostrova. Z dôvodu neustáleho nebezpečenstva zaplavenia sa permanentne sledoval nielen stav vodnej hladiny, ale aj celkový stav plošiny. Počas časov, kedy sa na nej počas Vianoc nepracovalo, bol žeriav dokonca premiestnený na plochu, ktorá bola zabezpečená proti zatopeniu.

Veľká výzva pre žeriavnický tím

Skladisko vopred pripravených nosníkov mosta bolo od samotného miesta určenia vzdialené necelých 100 metrov. Preto sa táto žltá príšera musela zakaždým pohybovať s celkovou hmotnosťou (vrátane záťaže) 1 125 ton. Okrem toho musel byť pre každý mostný prvok zostavený samostatne naplánovaný a vyrobený záves. Za všetky tieto činnosti bol zodpovedný žeriavový tím priamo na mieste.

Najlepšia spolupráca medzinárodného tímu

Avšak iba samotným zdvihnutím sa to zďaleka neskončilo. Pásový žeriav zdvihol mostné prvky do polohy, v ktorej ich ešte pol dňa alebo až celý deň držal vo vzduchu, aby mohli byť presne nastavené. Až potom sa príslušný mostný prvok postavil a definitívne zvaril. Medzinárodný tím sa vynikajúco osvedčil vo všetkých pracovných krokoch. Už vo fáze plánovania kolegovia zo Slovinska, Chorvátska a Rakúska perfektne spolupracovali. Opäť raz sa ukázalo, že spoločnosť Prangl dokáže vo všetkých destináciách preukázať medzinárodne známu kvalitu svojich služieb.

Prangl without any boundaries!
Tomica Erjavec Predaj / Poradenstvo

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.