August 2019

Fürstkogel

Dobrých známych človek rád vidí znovu! V Štajersku sa nainštalovalo päť veterných elektrární.
Krajina:Rakúsko
Miesto:Stanz
Obdobie:Júl 2019 – September 2019
Kontaktná osoba:Andreas Schneider

Výzva

Veterné elektrárne vo vysokohorskej lokalite

Na vrchu Fürstkogel bol vybudovaný veterný park s piatimi veternými elektrárňami. Medzi nimi bola aj turbína s výškou náboja 137 metrov, najvyšší stroj, ktorý bol v Rakúsku postavený vo vysokohorskej lokalite. Ostatné štyri zariadenia majú výšku náboja 117 metrov. Obyvatelia susedného mesta Stanz sa ešte dobre pamätajú na žlté giganty firmy Prangl.

Naše riešenie

Koncept firmy Prangl „Všetko pod jednou strechou“ presvedčil

Rámcové podmienky na uskutočnenie takého projektu si vyžadujú intenzívne plánovanie. Bolo potrebných niekoľko stavebno-technických obchôdzok a dopravných štúdií, aby sa umožnila realizovateľnosť takého zámeru. Už v rámci plánovacej fázy dokázal Prangl presvedčiť. Dôležité bolo predovšetkým to, aby ponuka celého portfólia výkonov od prepravy, logistiky, prekládky a žeriavovej techniky bola z jedného zdroja. Vyvarovať sa spojovacích medzičlánkov, to môže mať pri takomto náročnom odvážnom počine rozhodujúci význam pre jeho úspešné uskutočnenie.

Žlté ťažkotonážne transportéry v nasadení

Prostredníctvom ťažkotonážnych vozidiel sa previezli strojovne (65,0 ton váha jednotlivého kusa), náboje (31,5 tony váha jednotlivého kusa), drive train (61,0 ton váha jednotlivého kusa) a listy rotora (14,7 ton váha jednotlivého kusa) z Dánska do Rakúska. Segmenty veže prišli z Nemecka. Najťažšie a najväčšie sekcie sa museli dodávať vnútrozemskou loďou. Po prekládke v prístave rieky Enns, ktorú takisto vykonal Prangl, sa mohli oceľové sekcie vážiace maximálne 87,0 ton vydať na svoju ďalšiu cestu. Oceľové segmenty mali dĺžku až do 30,0 metrov.

Moduly na prepravu ťažkých nákladov v kyvadlovej doprave

Všetky komponenty sa prechodne uskladnili na prekladisku v meste Stanz. Tentoraz bolo dôležité nájsť miesto prekládky pred stredom mesta, nakoľko preprava jednotlivých komponentov cez úzke miesta v centre obce nebola možná „bežnými“ dopravnými súpravami. Ako ideálne miesto na prekládku poslúžila plocha píly. Prekládku prevzal jeden 220-tonový teleskopický žeriav a jeden 280-tonový pásový žeriav. Kvôli stúpaniam až do 17 % sa museli všetky komponenty na jednotlivé miesta montáže prepravovať kyvadlovou dopravou pomocou modulu na ťažké náklady (12 náprav).

Ochrana prírody prostredníctvom krídlového prepravného zariadenia

Aby sa prihliadalo aj na ochranu prírody, tak sa na prepravu krídel turbíny použilo osvedčené krídlové transportné zariadenie. Listy rotora dlhé 62 metrov sa tak v úzkych otočkách a zákrutách dali zdvihnúť na výšku až do 60°. Vďaka tomu sa adaptačné opatrenia pre horské cesty a cestičky zredukovali na minimum. Tým sa pomohlo nielen ochrane prírody a obrazu krajiny, ale prevádzkovateľ tak mohol ušetriť aj náklady. Jazda na trase dlhej 16 km trvala až štyri hodiny a vyžadovala si tú najvyššiu koncentráciu.

650-tonový pásový žeriav, 200-tonový teleskopický žeriav

Pretože k dispozícii bolo len málo miesta, diely zariadenia sa sčasti dali len dočasne uskladňovať na odstavných plochách pre žeriav. Komponenty sa preto museli dodávať presne načas - „just in time“. To si vyžadovalo optimálnu logistickú koordináciu medzi všetkými členmi tímu Prangl. Vykládka na vrchu, ako aj vybudovanie veterných elektrární sa zvládlo jedným 650-tonovým pásovým žeriavom a jedným 200-tonovým teleskopickým žeriavom. Na premiestňovanie medzi veternými elektrárňami sa ešte používali dodatočné prepravné jednotky.
Projekt prebehol podľa časového plánu a k plnej spokojnosti všetkých zúčastnených.

Hrebeňovka na okraji možného. S vysokým osobným nasadením a vynikajúcim tímovým duchom všetkých zúčastnených sme tento mimoriadny projekt úspešne zvládli.
Martin SchusterVodič ťažkých transportov

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.