Október 2018

Ikea

Ikea investuje 70 miliónov eur do nového logistického centra vo Viedni. Prangl pri tom samozrejme nesmie chýbať.
Krajina:Rakúsko
Miesto:Perg - Viedeň
Obdobie:September 2018 – Február 2019
Kontaktná osoba:Herbert Hamberger
Jochen Schmidt

Výzva

Najmodernejšie logistické centrum pre Ikeu vo Viedni

Ikea by sa chcela viac priblížiť k zákazníkom. Na ploche 50 000 metrov štvorcových netto (rozdelenej do dvoch poschodí) vznikne najmodernejšie logistické centrum, ktoré by malo na jednej strane slúžiť ako sklad a na druhej strane by malo pokrývať všetky budúce priame dodávky zákazníkom v oblasti Viedne. Už od jesene roku 2019 by mali byť z Viedne zásobovaní všetci zákazníci Ikey v celom Rakúsku. 

Naše riešenie

Transporty 500 oceľobetónových elementov v noci

Základná kostra haly pozostáva zo železobetónových stĺpov a nosníkov s dĺžkou až 31 metrov a s jednotkovou hmotnosťou až 71 ton. Avšak to, čo robí tento projekt takým náročným, ani tak nie sú rozmery, ale oveľa viac je to veľký počet transportov. Miestami sa na cestu musí vydať päť transportov za noc. Celkovo je to súhrnne okolo 500 železobetónových elementov, ktoré bolo nutné prepraviť z Pergu do Viedne – a to všetko v časovom rozpätí 3 - 5 mesiacov.

Vedenie trasy kvôli dĺžke transportov ako výzva

Z dôvodu dĺžky jednotlivých prepravovaných súprav takmer 40 metrov bolo pri vedení trasy nutné mimoriadne dbať na opatrnosť. Tak napríklad v oblasti križovatky florisdorfského mosta bolo treba sa obrátiť. Exaktné predchádzajúce logistické plánovanie je alfou a omegou realizácie takéhoto projektu. S klientom bolo dohodnuté jasné časové obdobie, ktoré všetkým zúčastneným umožní realizovať túto prácu k spokojnosti všetkých strán. Koniec koncov chcú všetci zákazníci Ikey v celom Rakúsku svoju knižnicu Billy a podobné dostať včas na Vianoce roku 2019.

Úspech nie je náhoda! Pri realizácii vyše 500 mimoriadnych transportov vo viedenskom centre mesta záleží najmä na perfektnom plánovaní.
Jochen SchmidtVedúci ťažkotonážnych a mimoriadnych transportov

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.