September 2020

Kyselina sírová

Pri prácach údržby vo výrobni kyseliny sírovej v Slovinsku došlo k cezhraničnej spolupráci.
Krajina:Slovinsko
Miesto:Celje
Obdobie:15.09.2020 – 02.10.2020
Kontaktná osoba:Branko Bracic

Výzva

Háklivé práce opráv a údržby

Jeden z najväčších chemických podnikov Slovinska vykonával upgrade svojej výroby síry. Nadnárodný tím firmy Prangl bol na mieste s nasadením a expertízou.

Naše riešenie

[Translate to SK:] Teleskopkran, Schwefelsäureproduktion

Dobrým plánovaním k úspechu

Najdôležitejšia časť celého projektu bola pravdepodobne spoločná obhliadka staveniska priamo na mieste. Vďaka presnej znalosti miestnych daností bolo možné zhotoviť precízny technický plán, ako aj individuálny koncept dvíhania pre prácu s viacerými mobilnými žeriavmi. Na výmene plynových potrubí pracoval 40-tonový a v rozličných oblastiach zariadenia 70-tonový teleskopický žeriav. Žeriavy však poskytovali podporu aj pri iných aktivitách.

[Translate to SK:] 500 Tonnen Teleskopkran

500-tonový teleskopický žeriav

Najťažším zdvihom bol parný kotol vážiaci 42 ton vrátane parného bubna. Dosť podstatné bolo určenie ťažiska a vhodných viazacích prostriedkov už v prípravnej fáze. Pri bočnom dosahu 26 metrov napokon toto deväť metrov dlhé a 6,5 metra vysoké bremeno musel zdvihnúť 500-tonový teleskopický žeriav z Rakúska. Medzinárodná posádka z firmy Prangl spolupracovala perfektne.

Špecialista na petrochémiu

V petrochemickom priemysle vládnu mimoriadne vysoké bezpečnostné štandardy. Prangl je preto tiež certifikovaný najvyšším bezpečnostným štandardom (podľa SCCP). Žltí špecialisti vedia, ktoré opatrenia sa musia prijať, aby bola na mieste zaručená bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých zúčastnených. Organizačnou výzvou boli okrem toho koordináty mnohých rôznych podnikov, ktoré sa na tomto projekte podieľali. Vďaka skúsenostiam nazbieraným počas desaťročí v projektovej činnosti sa aj toto dalo zvládnuť.

V petrochémii je dôležité, aby sa človek mohol spoľahnúť na kolegov s bezpečnostnou certifikáciou.
Branko BracicPredaj / Poradenstvo

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.