Apríl 2016

Logistický reťazec

Dve mohutné časti zariadenia boli prepravené a odborne preložené v prístave Krems.
Krajina:Rakúsko
Miesto:Weiz - Krems
Obdobie:Apríl 2016
Kontaktná osoba:Jochen Schmidt

Výzva

Prangl ako expert na špeciálne transporty

Výzva špeciálnych transportov so šírkou dielcov 6,80 metra, kusovou hmotnosťou takmer 86 ton, manévrovaním cez úzku mestskú oblasť a s odbornou vykládkou žeriavom „just in time“ - to je perfektné zadanie úlohy pre tím firmy Prangl. Na základe dlhoročnej a veľmi dobrej spolupráce s dunajským prístavom Krems dostal Prangl objednávku na špeciálnu prepravu.

Naše riešenie

Impozantný pohľad pre zvedavých divákov

Dve mohutné časti zariadenia bolo treba prepraviť z mestskej oblasti Weiz do prístavu Krems. Celkové rozmery vozidiel s dĺžkou 27 metrov, šírkou 6,80 metra, výškou 4,50 metra a celkovou hmotnosťou 132 ton sa pritom postarali nielen o pôsobivý pohľad pre početných zvedavých divákov, ale postavili aj odborníkov z firmy Prangl pred zaujímavú výzvu.

Tím firmy Prangl zvláda úzke zákruty a staveniská

Najmä prejazd cez miestami uzučké zákruty v centre mesta Weiz, ako aj niektoré staveniská v oblasti diaľnice A2 vyžadovali aj od skúsených šoférov, aby využili všetko svoje umenie. Z dôvodu až úzkostlivo presného plánovania prepravy už v prípravnom štádiu, ako aj vďaka perfektnej spolupráci zohratého tímu firmy Prangl priamo na mieste nepredstavovali ani tieto situácie žiadne problémy. Obidva špeciálne transporty dorazili po cca. sedemhodinovej dobe jazdy v konvoji do prístavu podľa plánu. Tam ich už očakával 220-tonový teleskopický žeriav, ktorý vyložil obidva stavebné dielce odborne a s maximálnou starostlivosťou.

Vykládka žeriavom v dunajskom prístave Krems ako záver korunovaný úspechom

Obidva diely zariadenia sa následne prepravovali na vlastnej lodi vnútrozemskej vodnej dopravy z prístavu Krems smerom do prístavu v Severnom mori. Tím firmy Prangl je rád, že obidva špeciálne transporty do dunajského prístavu Krems, ako aj následné vyloženie žeriavom sa dalo vykonať k úplnej spokojnosti zákazníka. Prangl zase raz dokázal zabodovať ako partnerský a spoľahlivý poskytovateľ služieb a prispieť tak k úspešnému zvládnutiu komplexného logistického reťazca.

Think big, do bigger! Mimoriadne veľké a náročné ťažkotonážne prepravy predstavujú vždy celkom mimoriadnu motiváciu.
Jochen SchmidtVedúci ťažkých a špeciálnych transportov

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.