August 2015

Most údolím Jaun

Prangl zvládol poskytnutie nevšednej podpory v oblasti infraštruktúry.
Krajina:Rakúsko
Miesto:Schwabeck an der Drau
Obdobie:August 2015 – September 2015
Kontaktná osoba:Franz Sucek
Karl-Heinz Tirof

Výzva

Kontrolné práce na pilieroch mosta

Most cez údolie Jaun, postavený v roku 1964, sa má rozšíriť o druhú nosnú konštrukciu. Predtým sa muselo zaistiť, aby existujúce piliere mosta na túto záťaž stačili. Kvôli zabezpečeniu plynulého priebehu skúšky, vizuálnych kontrol a vŕtaní boli kontaktovaní odborníci z firmy Prangl.

Naše riešenie

Mimoriadna výzva pre firmu Prangl

S celkovou dĺžkou takmer 430 metrov a výškou 95 metrov most cez údolie Jaun až dodnes jeden z najvyšších železničných mostov v Európe. Zrealizuje sa úplne nová oceľová nosná konštrukcia, ktorá bude osadená už na existujúcich mostných pilieroch. Spevnia sa opory mosta a prispôsobia sa vrcholy pilierov. Za týmto účelom sa musia skontrolovať betónové piliere, pochádzajúce zo 60-tych rokov. Pomocou jadrových vŕtaní sa má zistiť, či most spĺňa potrebné požiadavky. 

Prenajaté pracovné plošiny dodané člnom na prepravu ťažkých nákladov

Spoločne s tímom rakúskych železníc ÖBB bola vypracovaná koncepcia: vďaka štyrom 12 metrov dlhým závesným pracovným plošinám sa našlo ekonomicky schodné riešenie tohto problému. Aby bolo vôbec možné doraziť k mostným pilierom, stojacim v rieke Dráve, zapojila sa aj rakúska spolková armáda. Špeciálnym člnom na prepravu ťažkých nákladov sa závesné pracovné plošiny k betónovým pilierom dopravili z neďalekej elektrárne Schwabeck, cca. 4 kilometre proti prúdu rieky. Iný spôsob dopravy vôbec nebol. 

Perfektné zosúladenie, úspešné ukončenie

Keď technické vybavenie od firmy Prangl dorazilo na miesto, bolo riadne ukotvené. Obhliadky mostných pilierov s výškou 90 metrov sa tak mohli začať. Nakoľko sa vŕtania robili len na presne vymedzených miestach, mala práve maximálna pohyblivosť najväčší význam. Inak by chemické zisťovanie stavu stavby ani nebolo možné. Napriek tejto jedinečnej výzve boli všetky práce vykonané podľa časového harmonogramu a prebiehali k úplnej spokojnosti všetkých zúčastnených.

Kto sa chce dostať k vysokým mostným pilierom, ten potrebuje závesné plošiny od firmy Prangl.
Franz SucekPredaj / Poradenstvo

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.