Február 2016

Preprava bagra

Firma Prangl prepravila neobyčajným spôsobom historický bager, vážiaci 80 ton, do banského múzea Karlschacht.
Krajina:Rakúsko
Miesto:Voitsberg - Rosental a.d. Kainach
Obdobie:Február 2016
Kontaktná osoba:Jochen Schmidt

Výzva

Špeciálna preprava historického stavebného stroja

Keď si má lyžicový bager z roku 1959 nájsť nový domov, nie je to bežná zákazka. 13 rokov stál tento model od firmy Menck na parkoviskách strelnice Zangtal. Miesto svojho posledného odpočinku by však tento historický stavebný stroj mal nájsť v banskom múzeu Karlschacht. Tím firmy Prangl bol veľmi potrebný už pri plánovaní nasadenia. 

Naše riešenie

Zákazka s vysokými požiadavkami

Okrem voľby správnej koncepcie prepravy to boli predovšetkým rozličné parametre, ktoré bolo treba brať do úvahy. Už len samotný prevoz do bane postavil všetkých zúčastnených pred veľkú výzvu. Zároveň ale museli byť zohľadnené aj požiadavky špeciálnej prepravy na verejných cestných komunikáciách, ako napríklad reorganizácia modelu na prepravu ťažkých nákladov pri nákupnom centre Blue Sky vo Voitsbergu.

Samohybné moduly na prepravu ťažkých nákladov ako perfektné riešenie

Kvôli stiesneným priestorovým podmienkam sa tento bezmála 17 metrov dlhý, 4,35 metra široký a 4,77 metra vysoký bager dal prepravovať len pomocou samohybných modulov na prepravu ťažkých nákladov. Jediná ďalšia možnosť – bager kompletne rozobrať – nepripadala do úvahy z toho dôvodu, že by bola ťažko realizovateľná a nákladná. V stave, keď bol úplne pripravený na prepravu, dosahoval tento 14-nápravový modul na prepravu ťažkých nákladov spolu s bagrom celkovú hmotnosť okolo 160 ton. Jazdná súprava, dlhá cca. 38 metrov, musela prekonať početné úzke miesta a zložité situácie, kým triumfálny sprievod tiahol stredom mesta Voitsberg.

Príprava a precíznosť ako garant úspechu

Vďaka technickej expertíze firmy Prangl a precíznej obsluhe priamo na mieste sa teda mohli začať písať regionálne dejiny a toto technické zariadenie so silou 1 000 KS bolo možné dostať do Karlschachtu včas a bez problémov. A aj diváci a zástupcovia médií, ktorí sa zúčastnili v hojnom počte, sa mohli presvedčiť o tom, že firma Prangl sa ukázala pre túto historickú jazdu ako správny partner.

Odvetvie

Tradícia spája! Prepravovať historický banský bager na najmodernejších samohybných moduloch na prepravu ťažkých nákladov má osobitný šarm.
Jochen SchmidtVedúci ťažkých a špeciálnych transportov

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.