December 2019

Sušičky

Pre spaľovňu odpadov Simmeringer Haide bolo potrebné najprv prepraviť a potom umiestniť dve sušičky kalového odpadu.
Krajina:Rakúsko
Miesto:Steinhaus bei Wels – Viedeň
Obdobie:16.12.2019 – 19.12.2019
Kontaktná osoba:Wolfgang Weihs

Výzva

Profesionálne plánovanie, perfektné technické vybavenie

Keď treba umiestniť dve 117 ton vážiace a 15 metrov dlhé sušičky, vyžaduje si to viacero pracovných odvetví z firmy Prangl. Vďaka profesionálnemu inžinieringu bol rýchlo vypracovaný ten správny – a pravdepodobne jediný možný  –  postup. Správna kombinácia zvoleného technického vybavenia bola rozhodujúca pre úspech tohto projektu.

Naše riešenie

Dva ťažkotonážne transportéry s dĺžkou po 39 metrov

Počas dvoch rozdielnych dní boli obidve sušičky kalového odpadu prevezené na celkovo 18 nápravách z Horného Rakúska do Viedne. Obzvlášť nočné prevozy cez Viedeň sa prejavovali úplne mimoriadne. Školení vodiči firmy Prangl obratne manévrovali s 39 metrov dlhými jednotkami ťažkého nákladu cez všetky úzke prejazdy hlavným mestom. Auto s hydraulickou rukou s celkovou kapacitou 100 ton podporovalo transport mnohými opatreniami na riadenie premávky, ako napr. dočasné odstránenie betónových vodiacich stien.

Práca pre 500-tonový teleskopický žeriav

Kvôli priestorovým obmedzeniam na mieste museli byť nadmerne dlhé kontajnery vyložené 500-tonovým teleskopickým žeriavom. Po krátkom prechodnom skladovaní žltý obor zdvihol príslušnú sušičku na nakoľajovací systém PVSL 75. Iba týmto špeciálnym železničným systémom bolo možné dopraviť objekty do požadovanej budovy. Vďaka jeho kompaktnej konštrukcii nepredstavovala problém ani obmedzená výška vkladania.

Vysoká pripravenosť tímu Prangl na pracovné nasadenie

Napokon boli sušičky zasunuté do svojej finálnej pozície a odborne zapojené. Obidve nové sušičky kalu sušia už odvodnený kal, ktorý sa potom v zmiešavači spojí s použitým a vykurovacím olejom. Následným spaľovaním sa vyrába elektrina a diaľkové teplo pre mesto Viedeň. Vďaka pripravenosti celého tímu Prangl sa práce dali vybaviť za kratší čas než bolo naplánované.

Všetky oddelenia firmy Prangl ruka v ruke priniesli želaný výsledok.
Wolfgang WeihsProjektové manažérstvo

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.