Kontakt

Inžiniering

Okrem rozmanitého portfólia služieb sú to práve naše vysoko špecializované plánovacie oddelenia (vybavené najmodernejším CAD softvérom), ktoré dotvárajú našu podnikovú stratégiu orientovanú na zákazníka.

Veľmi radi vás už v ranej fáze plánovania podporíme predbežnými štúdiami a skúškami realizovateľnosti. Čím skôr sa špecialista v oblasti zdvíhania, prepravy alebo logistiky zapojí do plánu projektu, tým plynulejšie potom funguje skutočný priebeh prác priamo na mieste. Na základe svojich dlhoročných skúseností sme schopní vypracovať pre každé zadanie úlohy individuálnu koncepciu, ponúknuť alternatívne riešenia a poradiť ohľadom celkového priebehu prác. Pritom už pred začiatkom projektu kontrolujeme špecifické požiadavky. Tým optimalizujeme potenciál tvorby hodnôt a podporujeme vás, aby ste si už vo fáze plánovania zabezpečili cenné konkurenčné výhody.

Nezáleží na tom, či ide o plán zdvíhania alebo o štúdiu trasy, exaktné predbežné plánovanie a príprava jednotlivých nasadení je pre nás rovnako samozrejmá ako ich bezproblémová realizácia. Naši skúsení odborníci na logistiku pre každý projekt podrobne preveria špecifické požiadavky a pripravia optimálny prístup. Naše plánovania sa zakladajú väčšinou na obhliadkach staveniska a trasy. Pri štúdiách zdvihov sú to faktory ako tlak na pôdu, vyloženie, prečnievajúce hrany a pod., ktoré majú zásadný vplyv na priebeh projektu. Pri štúdiách prepravy sa veľmi dôkladne kontroluje, či je vybraný priebeh trasy vhodný. Naše plánovacie oddelenia okrem toho extra naprogramovaným softvérom simulujú polomery zákrut a priebeh prepravy. Aj zložité pasáže sa tak dajú v štádiu prípravy zanalyzovať na milimeter presne.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.