Kontakt

Mobilné plošiny

Obzvlášť vhodné sú mobilné, samohybné plošiny tam, kde je potrebná manipulácia s ťažkými a nedeliteľnými bremenami v náročných priestorových podmienkach. Maximálne užitočné náklady s hmotnosťou do 120 ton sa dajú prepravovať bez problémov. Mimoriadna a precízna manévrovacia schopnosť je daná predovšetkým tým, že plošina sa dá otočiť o 360 stupňov vo všetkých smeroch a možno ňou pohybovať. V kombinácií s nanajvýš kompaktnými rozmermi je zaručená optimálna ovládateľnosť. Krátky čas potrebný na prípravu zariadenia a mimoriadne vysoká stabilita dopĺňajú výhody našich mobilných, samohybných plošín.

Uvedené dátové listy slúžia iba ako prehľad. Ohľadom presnejších technických informácií sa, prosím, obráťte na svoju príslušnú kontaktnú osobu, na jednu z našich pobočiek alebo využite kontaktný formulár na našej webovej stránke.

Dátový list PTP - Prepravné plošiny

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.