Aktuálne novinky

Chceli by sme svojim zákazníkom, obchodným partnerom a záujemcom prezentovať informatívny výber z noviniek našej firmy.

TOP V MEDZINÁRODNÝCH REBRÍČKOCH

Zase raz patrí Prangl k vrcholovým medzinárodným spoločnostiam v odvetví žeriavov a pracovných plošín.

Podľa odborného časopisu „International Cranes“ patrí rodinný podnik z Dolného Rakúska medzi najlepšie spoločnosti na svete v oblasti žeriavov. S umiestnením na 13. priečke je Prangl medzi 30 top spoločnosťami jediný zástupca z Rakúska. Ročné hodnotenie magazínu „Kran & Bühne“ („Žeriav a plošina“) ukazuje podobný obraz. V nemecky hovoriacich regiónoch patrí Prangl medzi top 5 korporácií, ktoré pôsobia v oblasti žeriavov.

V oblasti pracovných plošín je situácia rovnako potešujúca. Podľa „Kran & Bühne“ patrí Prangl so 7. miestom v poradí aj tu k špičke v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Časopis „Access International“ umiestňuje Prangl na 46. pozíciu v zozname najväčších poskytovateľov pracovných plošín Európy.

Odborný časopis „International Rental News“ tiež raz ročne zostavuje rebríček celosvetovo najväčších spoločností zaoberajúcich sa prenájmom, pričom pri tomto hodnotení sa berú do úvahy všetky druhy prenájmov. Aj tu nájdeme firmu Prangl ako jediného rakúskeho zástupcu, a to na 35. mieste v európskom porovnaní.

PTK 1000

Najsilnejší teleskopický žeriav Rakúska je tu!

S celosvetovo najvýkonnejším teleskopickým žeriavom, ktorý je spôsobilý na cestnú premávku, sa Prangl vydáva do úplne novej dimenzie žeriavov v Rakúsku. 9-nápravový PTK 1000 dokáže s 50-metrovým hlavným výložníkom dôjsť po ceste k takmer každému miestu nasadenia. S maximálnou systémovou dĺžkou 163,5 metra bol vyvinutý špeciálne pre veľké stavebné zámery, veterné elektrárne, priemyselné objekty alebo projekty výškových budov.

Priamo na mieste sa PTK 1000 vyznačuje najkratším prípravným časom na mieste vo svojej triede . Okrem toho je k dispozícii aj široký výber predĺžení a nadstavieb, ktoré boli všetky skonštruované pre transport na návesových alebo plošinových vozidlách. To umožňuje minimalizáciu mobilizačných nákladov. Špeciálnou vlastnosťou žeriava je, že hlavný výložník sa dá teleskopickým zasunutím rozšíriť na teleskopickú dĺžku 100 metrov. Technológia SSL zvyšuje nosnosť pre veľké množstvo vybavení a variantov prípravy.

Variabilný systém riadenia s aktívnym riadením zadnej nápravy, ktoré je závislé od rýchlosti a ovláda sa elektronicky, sa aj napriek pôsobivej dĺžke vozidla, predstavujúcej takmer 21 metrov, stará o vynikajúcu manévrovaciu schopnosť a držanie stopy, ako aj o excelentné jazdné vlastnosti za akýchkoľvek podmienok na cestách alebo v teréne. PTK 1000 je preto univerzálne využiteľný. O tom sa Prangl mohol presvedčiť už aj počas premiérového nasadenia modelu PTK 1000. Vo veternom parku Pretul (v nadmorskej výške 1600 metrov) sa momentálne umiestňuje 14 veterných kolies. V prípade tohto projektu bol Prangl exkluzívne poverený kompletným zabezpečením žeriavov a logistiky. Urobte si obrázok o obdivuhodnej jazde do kopca žeriava PTK 1000.

https://www.youtube.com/watch?v=P--sbULMvms

PTK 1000 ponúka extrémne mnoho rôznych možností konfigurácie a výborne sa hodí pre množstvo najrôznejších úloh – dokonca aj za sťažených podmienok. Tento žeriav tak poskytuje presne tú všestrannosť, ktorú taký moderný podnik so žeriavmi ako Prangl potrebuje na to, aby držal krok s dnešnými aj budúcimi výzvami trhu. Viac informácií o PTK 1000 nájdete v priloženom prehľadnom letáku.

PTK 1000

Uvedený dátový listy slúži iba ako prehľad. Ohľadom presnejších technických informácií sa, prosím, obráťte na svoju príslušnú kontaktnú osobu, na jednu z našich pobočiek alebo využite formulár s dopytom na internete.

BONITA AAA

Excelentné hodnotenie bonity

Skupina Bisnode je popredným poskytovateľom digitálnych ekonomických informácií v Slovinsku a má mnohoročné skúsenosti s udeľovaním certifikátov bonity. V súvislosti s pravidelným auditom bola bonita firmy Prangl d.o.o. klasifikovaná známkou „AAA“. Ide o najvyššie možné hodnotenie.

Vynikajúca klasifikácia bonity „AAA“ predstavuje nadpriemernú finančnú silu podniku. Podniky s touto výbornou bonitou sa vyznačujú hospodársky nadpriemernými výsledkami.

Kontrola bonity sa opiera o štatistické modely, ktoré objasňujú obchodnú schopnosť podniku za posledné tri roky a za aktuálne porovnávané obdobie. Tým sa posudzuje bezpečnosť pre realizáciu obchodov v nasledujúcich mesiacoch.

Certifikát podniku umožní, aby bol uznávaný ako dôveryhodný a spoľahlivý obchodný partner, a slúži ako referencia v obchodných vzťahoch s domácimi a medzinárodnými obchodnými partnermi.

Tým Prangl aj v zahraničí dokazuje, že patrí k popredným podnikom vo svojom odvetví a že dokáže svojím zákazníkom ponúknuť spoľahlivú a stabilnú obchodnú činnosť.

CERTIFIKÁCIA ISO

Prangl je už certifikovaný aj podľa ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Už 15 rokov sa vo firme Prangl každoročne vykonáva certifikácia, a to podľa bezpečnostného systému SCCP (Safety Certificate Contractors) – s dodatkom „P“ s neobmedzenou certifikáciou pre petrochémiu. Toto je európsky systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s ohľadom na relevantné aspekty ochrany životného prostredia pre podniky poskytujúce technické služby, a pre zmluvných partnerov, ktorí pôsobia v prevádzkach objednávateľa. Len ten, kto dokáže preukázať mimoriadne vysoké štandardy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia (SGU), je oprávnený na používanie tohto certifikátu.

Firma Prangl má už aj certifikáciu kvality a ochrany životného prostredia podľa najnovšieho štandardu. Spolu s manažérstvom bezpečnosti SCCP teda Prangl disponuje pokrokovým integrovaným manažérskym systémom (IMS) na najvyššej úrovni. Vďaka tomu je jediným podnikom vo svojej brandži, ktorý je tak vysoko certifikovaný.

ISO 9001:2015 ako manažérstvo kvality je základom pre spokojnosť zákazníkov. Jasne definované zásady stanovujú, ako je možné stále viac sa orientovať na potreby a očakávania zákazníkov a pritom nezanedbávať dôležité komponenty úspechu, ako napríklad internú komunikáciu alebo redukciu chýb. ISO 14001:2015 je environmentálne manažérstvo, ktoré stanovuje systematický rámec na ochranu životného prostredia a pritom pomáha tomu, aby bolo možné reagovať na meniace sa podmienky životného prostredia v súlade so sociálno-ekonomickými požiadavkami. Pri tejto norme sa samozrejme venuje mimoriadna pozornosť aj zákonným a úradným povinnostiam.

Podrobné skúmanie podniku trvalo celý rok. Certifikačná spoločnosť TÜV si pritom detailne posvietila na každú oblasť, každý pracovný postup a na každé pole pôsobnosti firmy. Prísna kontrola zo strany TÜV sa potom udiala začiatkom júna a trvala celý týždeň.

Pozitívne rozhodnutie TÜV potvrdzuje teda firme Prangl certifikáciu podľa najaktuálnejšieho štandardu, ktorý bol zavedený v septembri 2015. Prangl je tak jedným z prvých rakúskych podnikov, ktoré boli certifikované podľa najnovšej revízie normy ISO 9001:2015. Dodržiavanie spracovaných štandardov budú akreditované miesta každoročne veľmi prísne monitorovať. Toto je ďalší krok firmy Prangl smerom k budúcnosti a k zachovaniu, resp. k neustálemu zlepšovaniu ponúkaných služieb.

YOUTUBE

Prangl má vlastný YouTube kanál! Zostaňte touto cestou v obraze!

„Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť!“ Dobre známa, ale stále platná pravda. Práve v dnešnom uponáhľanom svete sa čoraz viac cení, keď sú k dispozícii obrázkové prezentácie pracovných postupov. Práve mnohé neobyčajné projekty realizované v našom odvetví sú perfektným spôsobom, ako priblížiť našu každodennú prácu širokému publiku.

Keďže sme nafilmovali už mnohé z pôsobivých projektov firmy Prangl, rozhodli sme sa zverejňovať videá aj na našom vlastnom YouTube kanáli.

Okrem filmov o projektoch (tie sú dostupné vždy v plnej i skrátenej verzii) tu nájdete aj niekoľko „upútaviek z brandže“, ktoré umožňujú rýchly náhľad do každodenného sveta firmy Prangl.

Máme aj mnohých fanúšikov, priateľov a záujemcov, ktorí na video zachytávajú stále nové a nové napínavé momenty z projektov firmy Prangl. Aj tie si môžete pozrieť na YouTube kanáli Prangl v rubrike „Community“.

TOPLIFT 2015

Medzinárodný odborný časopis „International Cranes“ každoročne nominuje tie najpozoruhodnejšie použitia žeriavov za uplynulých 12 mesiacov.

Aj tento rok sa skúške podrobilo desať najpôsobivejších zdvihov žeriavom z roku 2015. Pod zvučným názvom „Toplift“ sa vyberú 3 najlepšie – hlasovaním čitateľov časopisu „International Cranes“.

Tento rok dokázal Prangl presvedčiť precíznym tandemovým zdvihom v maďarskej továrni na výrobu hnojív a získal 3. miesto.

Viac informácií o tejto akcii sa môžete dočítať aj tu pod titulkom “Projekt mesiaca / Marec 2015“.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.