Aktuálne novinky

Chceli by sme svojim zákazníkom, obchodným partnerom a záujemcom prezentovať informatívny výber z noviniek našej firmy.

Kooperácia

Prangl a Still od tejto chvíle rozbiehajú spoluprácu na úrovni skupín v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku.

Wikipédia opisuje kooperáciu ako „účelovo zamerané vzájomné pôsobenie dvoch systémov na dosiahnutie spoločného cieľa“. Celoplošné preniknutie na trh je zámerom tohto strategického partnerstva.

Still patrí k popredným poskytovateľom vysokozdvižných vozíkov a riešení intralogistiky. S približne 9 000 zamestnancami po celom svete a štyrmi výrobnými strediskami v Nemecku, Taliansku a Francúzsku Still už mnoho rokov úspešne pôsobí v medzinárodnom priestore. Prangl so svojimi 6 pobočkami v Rakúsku a 10 v strednej a východnej Európe sieť firmy Still celkom zásadne dopĺňa. Spoločne sa využijú synergie v rôznych oblastiach.

Kooperácia vyzerá tak, že Prangl teraz bude mať prístup ku kompletnému sortimentu produktov firmy Still (cca. 4 000 strojov v celej Európe). Vďaka prepojeniu technických znalostí, intenzite odbytu a zdrojom zariadení budú umožnené nové prístupy na trh a budú sa dať využiť dodatočné príležitosti presadenia sa na trhu. Spoločným cieľom je zvýšené vyťaženie kapacity, ale aj optimálne vyrovnanie nedostatku technického vybavenia. Toto strategické partnerstvo signifikantne zväčšuje vozový park firmy Prangl, a to nielen v Rakúsku, ale aj vo všetkých spoločnostiach strednej a východnej Európy. Okrem toho možno neustále využívať najnovšie technológie. Takmer všetky vysokozdvižné vozíky sa ponúkajú s vykurovanou kabínou.

Špeciálne nasadenia sa dajú teraz realizovať ešte optimálnejšie. Vďaka prístupu k celoeurópskej sieti firmy Still sa dajú súčasne zvládať aj početné veľké projekty – a to s už známou kvalitou Prangl. Na obidvoch stranách sa samozrejme zvýši aj reakčný čas a flexibilita. V strednodobom horizonte si obidvaja partneri od toho sľubujú dodatočné získanie zákazníkov. Nakoľko obidva podniky kladú veľký dôraz na zákaznícku spokojnosť, je maximalizácia prospechu zákazníkov deklarovaným cieľom tejto kooperácie.

Postarané je aj o núdzové situácie: okrem špičkovo vybavenej siete dielní firmy Prangl sa teraz dá využiť aj hustá servisná sieť firmy Still (50 mobilných technikov v Rakúsku). Rýchle reakčné časy v prípade poruchy sú teda tiež garantované.

.

Österreichs beste Lieferanten

Das Branchenmagazin "Solid" hat nachgefragt: Wer sind die besten Lieferanten für Bauindustrie und Baugewerbe?

Jedes Jahr haben die Leser der Zeitschrift "Solid" die Möglichkeit, die Top-Lieferanten aus der Baubranche zu wählen. Beurteilt wird nach einem 5-Sterne-System in verschiedenen Kategorien (Produktionsqualität, Termintreue, Service & Betreuung, etc.).

Zum wiederholten Mal kann sich Prangl im Segment "Baumaschinen" behaupten und sich im Feld der Top 10 etablieren. Dies bestätigt einmal mehr die eingeschlagene Philosophie der gehobenen Dienstleistungsqualität.

Najlepšie učňovské podniky rakúska

Prangl ako rodinný podnik stavia už celé generácie na tému učňovského vzdelávania.

Firma je hrdá na najmladších členov tímu, z ktorých mnohí v nej pracujú už roky a desaťročia a z veľkej časti sa už môžu ohliadnuť na svoju vzrušujúcu a úspešnú kariéru.

Najlepšie učňovské podniky Rakúska odmenil certifikátom už po druhýkrát výskumný inštitút „Great Place to Work“ . V Hospodárskej komore Rakúska dostalo 26. júna celkovo 11 učňovských podnikov certifikát „Najlepšie učňovské podniky Rakúska – odporúčané učňami“. Učni z celého Rakúska prišli so svojimi školiteľmi a šéfmi, aby si prevzali osvedčenie a aby publiku porozprávali, prečo práve ten ich podnik patrí k najlepším. Predovšetkým pocit rešpektu a spolupatričnosti je pre mladé dámy a pánov dôležitý.

Učni vedia mimoriadne dobre posúdiť, čo sa robí dobre, a kde sa to dá ešte zlepšiť. Preto sú najlepšou porotou. Táto pocta nás povzbudzuje, aby sme aj v budúcnosti zostali verní iniciatívam na učňovské vzdelávanie a aby sme sa najmä v čase rýchlych zmien spoliehali na stabilné štruktúry, fundované a angažované vzdelávanie a integráciu mladých ľudí do každodennej pracovnej rutiny.

V medzinárodnej špičke

Zase raz patrí Prangl k top podnikom v medzinárodnom odvetví zameranom na žeriavy a pracovné plošiny.

Podľa odborného časopisu „International Cranes“ patrí rodinný podnik z Dolného Rakúska k najlepším podnikom na svete, ktoré sa špecializujú na žeriavy. S umiestnením na 17. mieste je Prangl medzi 25 top spoločnosťami jediný zástupca z Rakúska. Ročné hodnotenie magazínu „Kran & Bühne“ („Žeriav a plošina“ ) ukazuje podobný obraz. V nemecky hovoriacich regiónoch patrí Prangl medzi top 5 firiem, ktoré sa orientujú na žeriavy.

V oblasti pracovných plošín je situácia rovnako potešujúca. Podľa magazínu „Kran & Bühne“ patríme so 6. miestom tiež k špičke v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Aj odborný časopis „International Rental News“ zostavuje raz ročne poradovník najväčších svetových spoločností zaoberajúcich sa prenájmom, pričom pri tomto hodnotení sa zohľadňujú všetky obchody súvisiace s prenájom. Aj tu nájdeme firmu Prangl ako jediného rakúskeho zástupcu a to na mieste 33 v európskom porovnaní.

.

Certifikácia iso

Prangl Slovinsko a Prangl Chorvátsko sú teraz tiež certifikované v plnom rozsahu.

V rámci každoročného monitorovacieho auditu TÜV boli v Slovinsku potvrdené všetky relevantné certifikáty. Okrem toho bola aj úvodná certifikácia v Chorvátsku úspešná . Existuje tam už aj certifikácia podľa SCCP 2011, ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Veľkú pochvalu od audítorov dostala spoločnosť za ďalší rozvoj manažérskeho systému v Slovinsku. Zaradenie oboch krajín do centrálneho manažérstva kvality je ďalším krokom smerom k väčšej integrácii lokalít strednej a východnej Európy.

Trofej školiteľa

Šampióni učňovskej prípravy v Dolnom Rakúsku boli ocenení hospodárskou komorou WKNÖ.

Trofej školiteľa udeľuje Hospodárska komora Dolného Rakúska (WKNÖ) tým podnikom, ktoré v pomere k svojmu počtu zamestnancov v posledných desiatich rokoch úspešne vyučili najviac učňov. Toto ocenenie môže spoločnosť získať každých päť rokov.

Rovnako ako v roku 2010 patrí spoločnosť Prangl k týmto ukážkovým spoločnostiam. „Vedia, čo je vynikajúci vzdelávací podnik. Lebo oni ním sú.“ zdôraznila prezidentka WKNÖ Sonja Zwazl na slávnostnom ceremoniáli. Z trofeje školiteľa 2018 sa môže tešiť celkovo 21 podnikov.

Schorsch

Viedeň každý rok oceňuje náročnú architektúru – tento rok aj nové hlavné sídlo spoločnosti Prangl.

Aj tento rok oddelenie magistrátu 19 (Architektúra a mestské plánovanie) posudzovalo vysoko kvalitné architektonické projekty, ktoré boli dokončené v uplynulom roku (t. j. v roku 2017).

Hľadali sa z hľadiska mestského plánovania mimoriadne inovatívne, podnecujúce a príkladné riešenia. V zmysle úlohy „posudzovania“ sa ťažisko záujmu sústredilo na vonkajší vzhľad a pôsobenie budovy v mestskom priestore.

Nová centrála spoločnosti Prangl v 23. viedenskom okrese tieto nároky presne splnila. Architekt Mascha zo spoločnosti M&S Architekten mohol prijať toto veľmi žiadané ocenenie vo forme takzvaného „Schorscha“.

Toto skvelé ocenenie nie je len uznaním pre tím architektov, ale aj potvrdenie pre stavebníka, že aj v priemyselnej a obchodnej oblasti môžeme zažiť príjemnú architektúru.

Škola

Viac než 300 školákov a školáčok navštívilo počas viacerých informačných dní novú centrálu Prangl vo Viedni.

Mladé dámy a páni zo školy Vienna Business School na ulici Akademiestraße a obchodnej akadémie Bundeshandelsakademie Viedeň 10 získali rozsiahly náhľad do podniku. Po krátkej firemnej prezentácii zo strany vedenia firmy mohli školáci a školáčky sami „priložiť ruku“ k strojom.

Počas jazdy v prívese mohli získať prehľad o rozľahlosti areálu podniku. Mladí návštevníci a návštevníčky si mohli sadnúť vedľa vodiča v ťahači ťažkých nákladov a na trenažéri v kabíne žeriava mohli sami prevziať volant. Na poslednej zastávke bola možnosť vyviezť sa do výšky s 50-metrovou pracovnou plošinou na nákladnom aute – ideálna príležitosť na úplne špeciálnu selfie.

Samozrejme sme školákov a školáčky previedli aj po nových kancelárskych priestoroch, aby sa na záver dozvedeli niečo o ponúkaných miestach na praktikum v lete 2018.

Napriek mrazivým teplotám to malo viac než pozitívnu odozvu, pretože v triede nedostanú tak často príležitosť spoznať nejaký podnik tak bezprostredne a na vlastnej koži.

Okrem hore opísaných informačných dní mali školáci a školáčky 3. ročníka školy Vienna Business School aj možnosť porozprávať sa za okrúhlym stolom s pánom Christianom Pranglom. Vo veľmi živej výmene názorov opisoval pán Prangl svoju životnú dráhu, zatiaľ čo školáci a školáčky ho zase informovali o svojej skúsenosti v cvičnej firme.

Želaj si niečo!

Obsluhovať tak raz skutočný žeriav: To bolo najtúžobnejšie želanie Mária Müllera, ktoré mu rada vyplnila firma Prangl a noviny Kleine Zeitung.

V rámci akcie „Želaj si niečo!“ novín Kleine Zeitung sa splnilo najtúžobnejšie želanie deväťročného Mária Müllera. Tento mladý muž sa chcel stoj čo stoj raz zviezť na žeriave Prangl.

„Už od svojich troch rokov sa Mário zaujíma o veľké nákladné autá. Vzorom je mu jeho otec, ktorý jazdí na aute s hydraulickou rukou v stavebnej firme. Kedykoľvek ideme po diaľnici okolo firmy Prangl, Mário mi povie, že sa mám pozrieť doprava, pretože tam on raz bude pracovať“, hovorí matka Monika.

Tím pobočky Prangl v Štajersku sa každopádne rád zahral na Ježiška a pozval tohto žiaka základnej školy spolu s rodinou na rozsiahlu návštevu podniku.

Vo vozovom parku sa potom šlo s Máriom priamo na vec. Takmer už ako profesionál obsluhoval tento malý, nadaný deväťročný záujemca o techniku s veľkým sústredením a so žiariacimi očkami 70-tonový mobilný žeriav a po zopár pokusoch s veľkou obratnosťou zdvihol a preniesol do cieľa pneumatiku ponad dopravný kužeľ.

Na rozlúčku dostal do daru exkluzívny model 70-tonového mobilného žeriava, vyrobený presne podľa originálu, ako mimoriadnu spomienku na túto, pre malého Mária dobrodružnú návštevu. Ktovie, veď možno sa o niekoľko rokov znovu uvidíme. Tím Prangl sa v každom prípade už teší na žiadosť o prijatie do zamestnania od Mária ako učňa alebo žeriavnika.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.