Aktuálne novinky

Chceli by sme svojim zákazníkom, obchodným partnerom a záujemcom prezentovať informatívny výber z noviniek našej firmy.

Najlepší dodávatelia rakúska

Odborný časopis „Solid“ opäť zisťoval: Kto sú najlepší dodávatelia pre stavebníctvo a stavebný priemysel?

Každý rok majú čitatelia časopisu „Solid“ možnosť vybrať top dodávateľov z oblasti stavebníctva. Hodnotenie sa robí podľa 5-hviezdičkového systému v rôznych kategóriách (kvalita výroby, dodržiavanie termínov, servis a podpora atď.).

Prangl sa opakovane dokázal presadiť v segmente „Stavebné stroje“ a etabloval sa v oblasti Top 10. To opäť potvrdzuje prijatú filozofiu vysokej kvality služieb.

Safety First!

Nielen bezpečnosť na stavenisku, príp. na ceste je pre nás dôležitá.

Včas pred blížiacou sa sezónou prechladnutí a chrípok vybavujeme všetkých svojich pracovníkov a pracovníčky (v Rakúsku a v strednej a východnej Európe) ochrannými maskami Prangl. Zdravie a bezpečnosť našich pracovníkov je pre nás veľmi dôležité. Sme presvedčení o tom, že toto opatrenie znamená dôležitý príspevok k ochrane nášho tímu.

Top v medzinárodných rebríčkoch

Zase raz patrí Prangl k špičkovým podnikom v medzinárodnom odvetví žeriavov a pracovných plošín.

Podľa odborného časopisu „International Cranes“ patrí rakúsky rodinný podnik celosvetovo k najlepším podnikom zaoberajúcich sa žeriavmi. S poradovým číslom 23 je Prangl jediným rakúskym zástupcom v Top 25. Každoročné vyhodnotenie časopisu „Kran & Bühne“ (Žeriav a plošina) prináša podobný obrázok. V nemecky hovoriacich krajinách patrí Prangl k najlepším 6 firmám v žeriavnickej brandži.

V oblasti pracovných plošín je situácia podobne potešiteľná. Podľa „Kran & Bühne“ patrí Prangl s 8. pozíciou aj tu k špičke v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Hodnotenie časopisu „Access International“ firmu Prangl tiež vzalo do úvahy, na mieste 42 v celosvetovom porovnaní.

Aj noviny mapujúce odvetvie „International Rental News“ zostavujú raz ročne rebríček celosvetovo najväčších podnikov zaoberajúcich sa prenájmom, pričom sa pri tomto hodnotení berú do úvahy obchody súvisiace s prenájmom všetkého druhu. Aj tu nájdeme firmu Prangl ako jediného rakúskeho zástupcu, a to na mieste 38 v európskom porovnaní.

Constantinus Award

Významná cena Rakúska v oblasti poradenstva, účtovníctva a IT sa udeľuje každoročne už od roku 2003.

Ocenenie Constantinus Award verejne vyzdvihuje kvalitu poradenstva z oblastí podnikové poradenstvo, účtovníctvo a IT. Oceňujú sa poradenské spoločnosti a ich zákazníci. Na cenu možno kandidovať vo viacerých kategóriách. Ak sa dostanete do „uličky víťazov“, v ďalšom slede to vytvára aj základ pre nomináciu na štátnu cenu Staatspreis Consulting. Spoločnosť XERO Qualitätsmanagement GmbH sprevádza firmu Prangl už mnoho rokov pri rozličných projektoch. Tentokrát sme kandidovali v kategórii „Ľudské zdroje, etika a spoločensky zodpovedné podnikanie“ a vynikajúca odborná porota nás aj promptne nominovala.

Pod heslom „Silná firemná značka sa stane nezameniteľnou značkou zamestnávateľa“, spoločne so spoločnosťou XERO, sme v posledných dvoch rokoch uviedli do života úplne nový, moderný a inovatívny program osobného rozvoja menom „BePrangl“. Obsahuje vzrušujúce nové formáty pre našich zamestnancov a zakladá sa na jasných štruktúrach, progresívnych procesoch ľudských zdrojov a vyváženom koncepte work-life balance. Jadrom iniciatívy je náš vzdelávací a rozvojový kampus s tímom certifikovaných školiteľov/školiteliek z našich vlastných radov.

Týmto balíkom opatrení dal manažment našim pracovníkom/pracovníčkam sľub, ktorý sa dodržiava za všetkých podmienok. Dôvera, uznanie a rešpekt tvoria základ pre spoluprácu v našej spoločnosti. Presne na týchto hodnotách sa zakladá aj naša zamestnávateľská značka „BePrangl“.

ALC 2019

Už po 21. raz boli v rámci ALC-Awards ocenené najlepšie spoločnosti Rakúska.

Na základe špeciálne vyvinutého systému kľúčových ukazovateľov sú všetci účastníci hodnotení tlačou, PwC Rakúsko a Združením na ochranu veriteľov KSV1870. Z toho vyplýva rebríček, ktorý sa považuje za domáceho „Oscara rakúskeho hospodárstva“.

Prangl je tu zastúpený od začiatku súťaže. Vo viedenskom rebríčku obsadil tentoraz 20. miesto. V rámci Rakúska sa nachádza medzi Top 100. Celkovo prijalo výzvu ALC takmer 400 spoločností.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.