Aktuálne novinky

Chceli by sme svojim zákazníkom, obchodným partnerom a záujemcom prezentovať informatívny výber z noviniek našej firmy.

Trvalá udržatenosť

Experti na manažment a médiá si vypočuli online a v jednej štúdii identifikovali trvalo udržateľné podniky Rakúska.

Údaje pre pečať kvality "Trvalo udržateľné podniky Rakúska" sa opierajú o štúdiu, ktorá bola zrealizovaná v období 01.09.2019 až 31.08.2020. Pritom sa identifikovalo viac než 1 milión prihlášok a tie boli priradené k približne 1 800 najznámejším rakúskym podnikom. 

Dáta sa získavali v dvoch stupňoch. Pre štúdiu sa do úvahy brali témy ako ekologická, ekonomická a sociálna udržateľnosť, vážnosť, technológia alebo inovácia. Nestačilo sa zaskvieť iba v jednej rovine. Každá z posudzovaných tém je dôležitá pre hodnotenie celkového výkonu trvalej udržateľnosti. 

Spolu bolo vyznamenaných 422 spoločností z celej krajiny. V kategórii "Služba" je Prangl jedným zo 159 ocenených podnikov. Nositelia pečate sú vnímaní ako trvalo udržateľné firmy v rozličných aspektoch. Dostoja svojej spoločenskej zodpovednosti a plnia tým funkciu vzoru. 

Udržateľná spoločnosť 2021

2. miesto

...pri cene Constantinus Award. Rozhodnutie padlo!

Constantinus Award verejne oceňuje kvalitu poradenstva z rôznych oblastí. Vyznamenávajú sa poradenské spoločnosti a ich zákazníci. Po ukončení nášho veľkého projektu v oblasti employer branding "BePrangl" sme ho navrhli v kategórii "Ľudské zdroje, etika a spoločensky zodpovedné podnikanie". 

Pod heslom „Silná firemná značka sa stane nezameniteľnou značkou zamestnávateľa“, spoločne s konzultačnou kanceláriou XERO, sme v posledných dvoch rokoch uviedli do života úplne nový, moderný a inovatívny program osobného rozvoja menom „BePrangl“. Okrem mnohých tém je jeho jadrom vzdelávací a rozvojový kampus s tímom certifikovaných školiteľov/školiteliek z vlastných radov. 

Vysoko kvalitná porota odmenila naše úsilie. "BePrangl" bol ocenený 2. miestom. Máme radosť z tohto skvelého utvrdenia. Žiaľ, slávnostné odovzdávanie cien sa z dôvodu koronapandémie muselo zrušiť. 

[Translate to SK:] Logo Constantinus Award

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.