Naša vízia

Vysoko nastavené ciele sa dajú lepšie dosiahnuť so spoľahlivými partnermi.

Pohybovať ľuďmi a nákladmi, to je naša každodenné zamestnanie. Našou základnou kompetenciou je prenájom mobilných žeriavov a pracovných plošín, ako aj vykonávanie špeciálnych prepráv a manipulácia s ťažkými bremenami. V týchto oblastiach zabezpečujeme riešenia šité na mieru, vďaka rozsiahlemu spektru služieb z jedného zdroja. Nájdeme tie najlepšie riešenia vďaka odbornej kompetencii – vo všetkých oblastiach nášho každodenného konania. Ako pre medzinárodne pôsobiaci rodinný podnik je v centre nášho myslenia bezpečnosť, spoľahlivosť a partnerstvo. Udržateľnosť a spoľahlivosť nie sú pre nás prázdne slogany, ale utvárajú naše konanie – každý deň. Hospodárnosť je váš cieľ, servis je naše riešenie.

ČO JE PRE NÁS DÔLEŽITÉ!

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU

Naše motto: Individuálne namiesto obyčajného.

Myslíme za vás v iných dimenziách a tvoríme individuálne koncepty pre každé zadanie úlohy. Naše podnety na riešenie preto nie sú len mnohostranné a inovatívne, ale predovšetkým tiež ekonomické. Rozsiahle poradenstvo a tá najlepšia starostlivosť sú v centre nášho snaženia.
VŠETKO Z JEDNÉHO ZDROJA

Váš projekt zrealizujeme presne do bodky.

S naším rozsiahlym portfóliom služieb môžeme všetky podstatné časti projektu – teda aj celý logistický reťazec – ponúknuť z jedného zdroja. Budete mať pritom iba jednu kontaktnú osobu. Vďaka tomu sú už od začiatku vylúčené všetky problémy so styčnými plochami.
BEZPEČNOSŤ

Safety First: Predvídať je povinnosť.

Bezpečnosť a zdravie zohrávajú v modernom pracovnom svete stále dôležitejšiu rolu. U nás má bezpečnosť práce najvyššiu prioritu. Nikdy nebudeme uprednostňovať ekonomické úvahy na úkor konajúcich osôb. Ako podnik certifikovaný SCCP žijeme bezpečnosťou.
TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

Zodpovedne do budúcnosti.

Konať trvalo udržateľne je dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým. Práve ako rodinný podnik sme to toho vedomí. Našou najväčšou snahou je čo najlepšie šetriť prírodné zdroje. Tiež sa snažíme trvalo udržiavať vzťah k svojim zákazníkom a dodávateľom, ako aj podielnikom.
ODBORNÁ ZNALOSŤ

Úspech vďaka odborníkom

Chceme pre vás pracovať rýchlo, flexibilne, kreatívne a efektívne. Kvalifikácia našich pracovníkov to umožňuje. Takže kladieme najväčší dôraz na to, aby náš tím – nezáleží na tom, či ide o poradenstvo, plánovanie alebo realizáciu – mal neustále najnovšie informácie.
DÔVERYHODNOSŤ

Dodržíme, čo sľúbime.

Dôveryhodnosť nie je pre nás len fráza. Počas vyše 50 rokov existencie nášho podniku sme dokázali, že naši zákazníci sa na nás vždy môžu spoľahnúť. Čo si s nimi dohodneme, to sa dodrží.

Cookie-k (sütik)

Táto webová stránka používa technicky potrebné cookies. Na zobrazenie videí potrebujeme okrem toho váš súhlas s funkčnými cookies. S vaším súhlasom so štatistickými cookies anonymizovane evidujeme správanie užívateľov a optimalizujeme tak užívateľskú prístupnosť. Kvôli ďalším informáciám kliknite, prosím, na naše vyhlásenie o ochrane údajov.